Cận vị lai | Tương lai gần

0
72

Cận Vị Lai

(Tương Lai Gần)

Tác giả: Hướng Dương

Editor: Vê Ka Lờ (Bê), Chúc Anh, Gương, L.H

Beta: Bê, L.H

Thể loại: Đam mỹ, cường cường, bị cải tạo nhân loại công x ôn nhu thụ, HE, Tương lai/thế giới khoa học viễn tưởng/không xác định/chính kịch (một loại kịch chính, gồm bi kịch và hài kịch. Lấy xung đột làm nội dung, mâu thuẫn trong kịch rất phức tạp, thường phản ánh sinh hoạt xã hội)̣

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

 

Văn án:

Tương lai không xa, thời đại hắc ám phủ xuống, triều đại tang thi dâng cuộn trào mãnh liệt kéo tới. Trật tự lung lay sắp đổ, vặn vẹo tâm linh, trần truồng nhân tính.

Tôi không còn cách nào khác đành mang cậu chạy thoát đến vùng đất tuyệt vọng khô cằn này, nhưng tôi nghĩ ở trong bóng tối sẽ cho cậu một ánh sáng hy vọng.

Cho dù ngày mai có là ngày diệt vong, tôi cũng chỉ hi vọng được nắm tay cậu, và cùng cậu đi đến tận cùng thế giới.

 

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – CHƯƠNG 1

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – CHƯƠNG 2

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – CHƯƠNG 3

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – CHƯƠNG 4

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – CHƯƠNG 5

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – CHƯƠNG 6

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – CHƯƠNG 7

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – CHƯƠNG 8

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – CHƯƠNG 9

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – CHƯƠNG 10

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – CHƯƠNG 11

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – CHƯƠNG 12

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – CHƯƠNG 13

Cận Vị Lai – CẬN VI LAI – CHƯƠNG 14

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – CHƯƠNG 15

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – CHƯƠNG 1 PHẦN 2

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 2 CHƯƠNG 2

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 2 CHƯƠNG 3

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 2 CHƯƠNG 4

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 2 CHƯƠNG 5

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 2 CHƯƠNG 6

Cận Vị Lai – CẬNVỊ LAI – PHẦN 2 CHƯƠNG 7

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 2 CHƯƠNG 8

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 2 CHƯƠNG 9

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 2 CHƯƠNG 10

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 2 CHƯƠNG 11

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 2 CHƯƠNG 12

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 2 CHƯƠNG 13

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 2 CHƯƠNG 14

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 2 CHƯƠNG 15 (HẾT PHẦN 2)

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 3 CHƯƠNG 1

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 3 CHƯƠNG 2

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 3 CHƯƠNG 3

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 3 CHƯƠNG 4

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 3 CHƯƠNG 5

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 3 CHƯƠNG 6

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 3 CHƯƠNG 7

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 3 CHƯƠNG 8

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 3 CHƯƠNG 9

Cận Vị Lai – CẬNVỊ LAI – PHẦN 3 CHƯƠNG 10

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 3 CHƯƠNG 11

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 3 CHƯƠNG 12

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 3 CHƯƠNG 13

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 3 CHƯƠNG 14

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 3 CHƯƠNG 15

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 3 CHƯƠNG 16

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 3 CHƯƠNG 17

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 3 CHƯƠNG 18 (HẾT PHẦN 3)

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 1

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 2

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 3

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 4

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 5

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 6

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 7

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 8

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 9

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 10

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 11:

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 12

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 13

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 14

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 15

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 16

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 17

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 18

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 19

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 20

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 21

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 22

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 23

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 24

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 25

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 26

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 27

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 28

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 29

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 30

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 31

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 32

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 33

Cận Vị Lai – CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 34+ 35+36 (HOÀN)

SHARE
Previous articleCận Vị Lai - CẬN VỊ LAI – PHẦN 4 CHƯƠNG 34+ 35+36 (HOÀN)
Next articleCông giá - CÔNG GIÁ – CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI