[Võng du – Kiếm Tam] – Thái hư kiếm ý

0
29

Thái Hư Kiếm Ý

Tác giả: Tang Phi Ngư

Thể loại: võng du bàn phím, kiếm Tam, thoải mái, 1×1, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, HE

Tình trạng: Hoàn

Edit: Huyễn Nhã Lan

Văn án

Vì trốn tránh bằng hữu đồng tính trong trò chơi cầu tình duyên, Tống Tu Văn lập tài khoản ở sever mới, bái sư phụ, vào bang, sau đó mở ra cánh cửa lớn của thế giới mới. Ở nơi này, có quan hệ sư môn phức tạp, có sư phụ sư thúc đơn thuần kỳ lạ, còn có vị Thái sư tổ cực kỳ thần bí… Chờ Tống Tu Văn phát hiện bản thân bị Thái sư tổ lừa đi, cậu mới thật sâu cảm giác được ở con đường giảo cơ này càng chạy càng xa không còn cách quay đầu lại.

Trò chơi có nguy hiểm, cần cẩn thận cơ tam.

Tống Tu Văn: Tra cái gì không được hết lần này đến lần khác lại tra cơ tam, đem bản thân bẻ cong giờ còn trách ai?

Tần Thời: Lỗi tại ta sao?

Tóm lại, đây là một cố sự bẻ cong của thẳng nam cặn bã trong cơ tam.

Cơ tam: Kiếm Hiệp Tình Duyên 3

Diễn Viên: Tống Tu Văn (Kiếm Chỉ Dương Tuyết) x Tần Thời (Kiếm Chỉ Thiên Hạ) | Phối hợp diễn: Tống Gia Mẫn, Kiếm Chỉ Giang Sơn.

PS: Nam chính song khiết!

 

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 01

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 02

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 03

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 04

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 05

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 06

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 07

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 08

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 09

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 10

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 11

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 12

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 13

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 14

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 15

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 16

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 17

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 18

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 19

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 20

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 21

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 22

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 23

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 24

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 25

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 26

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 27

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 28

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 29

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 30

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 31

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 32

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 33

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 34

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 35

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 36

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 37

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 38

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 39

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 40

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 41

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 42

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 43

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 44

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 45

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý -46

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 47

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 48

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 49

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 50

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 51

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 52

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 53

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 54

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 55

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 56

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 57

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 58

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 59

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 60

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 61

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 62

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 63

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 64

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 65

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 66

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 67

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 68

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 69

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 70

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 71

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 72

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 73

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 74

Thái Hư Kiếm Ý – THÁI HƯ KIẾM Ý – 75

SHARE
Previous articleThái Hư Kiếm Ý - THÁI HƯ KIẾM Ý – 75
Next articleTrọng sinh ngự linh sư - NGỰ LINH SƯ 1-2

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI