Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang

0
25

THỎ LƯỜI CHỈ ĂN CỎ QUANH HANG

Tác giả: Tố Ngọc

Edit: Linking998

Thể loại: Vườn trường, HE

Con mọt sách được xấu bụng tiểu công coi trọng, từ cấp ba đến đại học, từng bước một ăn sạch. Lúc đầu: ngọt sủng. Lúc sau: dị địa (tha hương), hiểu lầm, phân ly, ngược. Kết cục: HE.

Tình trạng bản gốc: 25 chương + 1 phiên ngoại + 1 Hỏi đáp

Tình trạng bản dịch: Hoàn rồi ạ (^^).

Văn án: Gần đối mặt với kỳ thi đại học, học sinh ngoan Vân Lạc Kiền cùng trao đổi sinh Tô Chiêm trở thành bạn cùng bàn.

Mỗi ngày Vân Lạc Kiền nổ lực học tập, chăm chỉ, chịu khó nhưng kết quả học tập vẫn ở mức bình thường, mà cái tên Tô Chiêm lên lớp toàn nằm ngủ, không chút tập trung lại đứng nhất lớp.

Dựa vào cái gì hả? Ông trời không có mắt!

Hai người sống cùng phòng, Vân Lạc Kiền dần dần phát hiện Tô Chiêm dành tình cảm không bình thường cho mình……

Mãi đến tận liên hoan lớp cuối năm, cậu uống rượu say, bị Tô Chiêm mang về nhà, lột sạch quần áo, đẩy ngã xuống giường……

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 1. GẶP MẶT

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 2. GẶP PHỤ HUYNH

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 3. NGỦ CHUNG

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 4. NỤ HÔN ĐẦU

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 5. SAY RƯỢU LOẠN TÍNH.

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 6. SAY RƯỢU LOẠN TÍNH

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 7. HẸN HÒ

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 8. HẸN HÒ

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 9. HỨA HÔN TỪ BÉ – GÂY RA HỌA.

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 10. HỨA HÔN TỪ BÉ – GÂY RA HỌA.

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 11. ÂM MƯU TƯƠNG PHÙNG.

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 12. THÍCH MỀM KHÔNG THÍCH CỨNG (THÀNH NGỮ NHA MẤY NÀNG ] )

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 13. KẾ HOẠCH PHẢN CÔNG

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 14. KẾ HOẠCH PHẢN CÔNG 2

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 15. XUNG ĐỘNG LÀ MA QUỶ.

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 16. BIẾN CỐ.

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 17. ĐÊM MƯA CHIA TAY.

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 18. ĐÀO GÓC TƯỜNG.

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 19. BẠC ĐẦU TRONG TUYẾT.

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 20. NHỚ NHUNG.

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 21. GẶP LẠI.

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 22. DẰN VẶT.

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 23. BẠN TÌNH.

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 24. THANH TOÁN XONG.

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 25. ĐẠI KẾT CỤC.

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 26 PN1: KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM

Thỏ lười chỉ ăn cỏ quanh hang – CHƯƠNG 27 PN2: HỎI ĐÁP – PHU PHU CÙNG NHAU TRẢ LỜI 100 CÂU HỎI

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI