Trọng sinh ngự linh sư

0
36

Trọng sinh ngự linh sư

Tác giả: Hà Lam

Thể loại: Trọng sinh, thăng cấp, báo thù, dị thế đại lục, 1×1, HE.

Cp: Thời Yến x Thần Quang

Độ dài: 85 chương + 2 phiên ngoại

Chuyển ngữ: Lightraito44 (Huyết Phong – Light)

 

Văn án

Kiếp trước vì lợi ích, người em trai mà Thời Yến bảo hộ tới lớn bán y cho ngự linh sư cao cao tại thượng, cuối cùng bị chơi đùa lăng nhục đến chết.

Thời Yến đeo sợi dây chuyền tổ truyền trọng sinh thành phế vật gia tộc trời sinh bị mù. Y nhanh chóng phát hiện, nhờ sợi dây chuyền giúp đỡ, y không chỉ hồi phục thị lực, còn có tiềm lực cực kỳ đáng sợ.

Thời Yến quyết định đời này chỉ sống vì bản thân, y không chỉ muốn báo thù, khiến tất cả những người mang đến đau khổ cho y phải hối hận, y còn muốn trở nên mạnh mẽ, ngự trị trên tất cả ngự linh sư!

Văn báo thù thăng cấp, tiểu công là thượng cổ yêu thú tiểu thụ nuôi dưỡng.

 

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 1-2

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 3-4

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 5-6

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 7-8

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 9-10

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 11-12

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 13-14

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 15-16

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 17-18

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 19-20

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 21-22

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 23-24

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 25-26

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 27-28

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 29-30

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 31-32

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 33-34

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 35-36

Trọng sinh ngự linh sư – TRỌNG SINH NGỰ LINH SƯ 37-38

Trọng sinh ngự linh sư – TRỌNG SINH NGỰ LINH SƯ 39-40

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 41-42

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 43-44

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 45-46

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 47-48

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 49-50

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 51-52

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 53-54

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 55-56

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 57-58

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 59-60

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 61-62

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 63-64

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 65-66

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 67-68

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 69-70

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 71-72

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 73-74

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 75-76

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 77-78

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 79-80

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 81-82

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ 83-84-85

Trọng sinh ngự linh sư – NGỰ LINH SƯ – PHIÊN NGOẠI [HOÀN]

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI