Không phải công thì tôi không cần (Đoản)

0
41

Không phải công thì tôi không cần

Tác giả: Quân Mạc Vấn

Thể loại: Đoản văn hiện đại, hài, H, 1×1, HE.

Biên tập: Tiểu Hi Hi

Nguồn: haanhcu.wordpress.com


CHƯƠNG 1 (END)

SHARE
Previous articleKhông là mỹ nhân ngư (Đoản)
Next articleKhông thuộc về một con đường - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI