Lẳng lơ hồ ly thụ và xấu hổ học đòi công (Đoản)

0
58

LẴNG LƠ HỒ LY THỤ VÀ XẤU HỔ HỌC ĐÒI CÔNG

Tác giả: QifuA

Tác phẩm: Lẳng lơ hồ ly thụ và xấu hổ học đồ công

Thể loại: đam mỹ, hồ ly tinh thụ, học đồ công, 1×1, huyền huyễn, HE

Trans: QT – Biên dịch: viễn

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI