[DBSK Fanfic] – Mộ khúc (Khúc nhạc chiều)

0
17

Mộ khúc ( Nhạc chiều )

Author: Thiên Du

Disclaimer: DBSK không thuộc về ta nhưng tình yêu của ta mãi mãi thuộc về họ

Warning: SA

Rating: NC-17

Pairings: Yunjae

Sumary:

– Cậu có yêu tôi không?

– Không! Tôi căm thù anh

– Vậy bao giờ cậu mới chịu yêu tôi?

– Nếu thật sự có nơi gọi là kiếp sau, tôi sẽ yêu anh đến phút cuối cùng của tận thế.

Mộ khúc – CHƯƠNG 1

Mộ khúc – CHƯƠNG 2

Mộ khúc – CHƯƠNG 3

Mộ khúc – CHƯƠNG 4

Mộ khúc – CHƯƠNG 5

Mộ khúc – CHƯƠNG 6

Mộ khúc – CHƯƠNG 7

Mộ khúc – CHƯƠNG 8

Mộ khúc – CHƯƠNG 9

Mộ khúc – CHƯƠNG 10

Mộ khúc – CHƯƠNG 11

Mộ khúc – CHƯƠNG 12

Mộ khúc – CHƯƠNG 13

Mộ khúc – CHƯƠNG 14

Mộ khúc – CHƯƠNG 15

Mộ khúc – CHƯƠNG 16

Mộ khúc – CHƯƠNG 17

Mộ khúc – CHƯƠNG 18

Mộ khúc – CHƯƠNG 19

Mộ khúc – CHƯƠNG 20

Mộ khúc – CHƯƠNG 21

Mộ khúc – CHƯƠNG 22

Mộ khúc – CHƯƠNG 23

SHARE
Previous articleMộ khúc - CHƯƠNG 23
Next articleMỡ bụng (Đoản) - CHƯƠNG 1 (END)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI