[Miêu Thử] – Nhật kí của Vương Triều ở Khai Phong Phủ

0
37

[ Miêu – THử ] Nhật kí của Vương Triều ở Khai Phong Phủ

Tác giả: Mạc Tiệm Ly

Trans: Qt

Edit: Lang Băm Đểu

Beta: Emi Chan

Thể loại: hài, ngọt + sến, HE. Vương Triều đại ca tiếp tục lên sàn.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (17 đoạn)

Tình trạng bản edit: Hoàn (mình chỉ làm đến đoạn 16 =.,=)

Nhật kí của Vương Triều ở Khai Phong Phủ – CHƯƠNG 1.

Nhật kí của Vương Triều ở Khai Phong Phủ – CHƯƠNG 2.

Nhật kí của Vương Triều ở Khai Phong Phủ – CHƯƠNG 3.

Nhật kí của Vương Triều ở Khai Phong Phủ – CHƯƠNG 4.

Nhật kí của Vương Triều ở Khai Phong Phủ – CHƯƠNG 5.

Nhật kí của Vương Triều ở Khai Phong Phủ – CHƯƠNG 6.

Nhật kí của Vương Triều ở Khai Phong Phủ – CHƯƠNG 7.

Nhật kí của Vương Triều ở Khai Phong Phủ – CHƯƠNG 8.

Nhật kí của Vương Triều ở Khai Phong Phủ – CHƯƠNG 9.

Nhật kí của Vương Triều ở Khai Phong Phủ – CHƯƠNG 10.

Nhật kí của Vương Triều ở Khai Phong Phủ – CHƯƠNG 11.

Nhật kí của Vương Triều ở Khai Phong Phủ – CHƯƠNG 12.

Nhật kí của Vương Triều ở Khai Phong Phủ – CHƯƠNG 13.

Nhật kí của Vương Triều ở Khai Phong Phủ – CHƯƠNG 14.

Nhật kí của Vương Triều ở Khai Phong Phủ – CHƯƠNG 15.

Nhật kí của Vương Triều ở Khai Phong Phủ – CHƯƠNG 16.

SHARE
Previous articleNhật kí của Vương Triều ở Khai Phong Phủ - CHƯƠNG 16.
Next articleNày, đại thúc - CHƯƠNG 1: CON TRAI NHÀ LÝ GIA ĐÃ TRƯỞNG THÀNH

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI