[Naruto đồng nhân] – You can run but you cant hide

0
26

You can run but you can’t hide

You can run, but you can’t hide Naruchan!

Author: Rikouchan

Translator: Black Café

Genre: Humor/romance

Rating: M

Pairing:Sasuke x Naruto

Status: completed

Summary: Sau nhiều năm “yêu thầm” Naruto, hậu duệ cuối cùng của Shaginran quyết định hành động và sẽ làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích của cậu. Thế nên, Naruto bé bỏng của chúng ta tốt hơn hết là phải đề phòng, bởi vì ác mộng tồi tệ nhất của cậu đã bắt đầu từ đây..

Warning: Hard yaoi. OOC.

Disclaimer: Tôi không sở hữu Naruto. Nó thuộc về Kishimoto Masashi-sensei.

You can run but you cant hide – YOU CAN RUN BUT YOU CAN’ HIDE

You can run but you cant hide – YOU CAN RUN BUT YOU CAN’ HIDE TRANG 2

You can run but you cant hide – YOU CAN RUN BUT YOU CAN’ HIDE TRANG 3

You can run but you cant hide – YOU CAN RUN BUT YOU CAN’ HIDE TRANG 4

You can run but you cant hide – YOU CAN RUN BUT YOU CAN’ HIDE TRANG 5

You can run but you cant hide – YOU CAN RUN BUT YOU CAN’ HIDE TRANG 6

You can run but you cant hide – YOU CAN RUN BUT YOU CAN’ HIDE TRANG 7

You can run but you cant hide – YOU CAN RUN BUT YOU CAN’ HIDE TRANG 8

You can run but you cant hide – YOU CAN RUN BUT YOU CAN’ HIDE TRANG 9

You can run but you cant hide – YOU CAN RUN BUT YOU CAN’ HIDE TRANG 10

You can run but you cant hide – YOU CAN RUN BUT YOU CAN’ HIDE TRANG 11

You can run but you cant hide – YOU CAN RUN BUT YOU CAN’ HIDE TRANG 12

You can run but you cant hide – YOU CAN RUN BUT YOU CAN’ HIDE TRANG 13

You can run but you cant hide – YOU CAN RUN BUT YOU CAN’ HIDE TRANG 14

SHARE
Previous articleYou can run but you cant hide - YOU CAN RUN BUT YOU CAN'T HIDE TRANG 14
Next articleYoull be mine - YOU'LL BE MINE

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI