[Đồng nhân Quỷ Hành Thiên Hạ, Long Đồ Án] – Mạc vấn quân tâm

0
396

Tác phẩm: Mạc Vấn Quân Tâm

Tác giả: Đại Bạch Thái và Tiểu Thảo Môi (Rau Cải Trắng và Dâu Tây Nhỏ)

Thể loại: Đồng nhân Quỷ Hành Thiên Hạ, Long Đồ Án, thanh thủy văn, ngược tâm, HE

Số chương: chương

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn (22.10.2016 – 1.12.2016)

Edit & Beta: Fin Anthony

Fact nhỏ: Bạn tác giả bộ “Tưởng Ngã Tựu…” cũng nhảy hố “Mạc Vấn Quân Tâm” của bạn Rau Cải Trắng, còn vào topic comment thân quen các kiểu =)) đúng là fan Ân Tôn đi đâu cũng gặp nhau X”D

Mạc vấn quân tâm – MẠC VẤN QUÂN TÂM – TIẾT TỬ

Mạc vấn quân tâm – MẠC VẤN QUÂN TÂM – CHƯƠNG 1

Mạc vấn quân tâm – MẠC VẤN QUÂN TÂM – CHƯƠNG 2

Mạc vấn quân tâm – MẠC VẤN QUÂN TÂM – CHƯƠNG 3

Mạc vấn quân tâm – MẠC VẤN QUÂN TÂM – CHƯƠNG 4

Mạc vấn quân tâm – MẠC VẤN QUÂN TÂM – HỒI KẾT

Mạc vấn quân tâm – MẠC VẤN QUÂN TÂM – PHIÊN NGOẠI: AI TRÊN AI DƯỚI

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI