Thất thân rượu

0
45

[Đam mỹ] THẤT THÂN RƯỢU

Tác giả: Suối nước lạnh

Lời tác giả : Vì để viết ra đảm bảo chất lượng thịt, không bị cái kẻ viết trên mạng này mà nửa đường mất zin.

Tiểu Bạch H văn, không cần để ý tình tiết và logic, mọi người xem cho vui vẻ là được rồi.

Nhân vật chính: Tần Việt / Triệu Tuấn

Phân loại: hiện đại / cuộc sống đô thị / chưa định / cười sặc sụa      Độ dài: 19 chương

Nguồn QT: Hotconvert

Thất thân rượu – [ĐAM MỸ] THẤT THÂN RƯỢU – CHƯƠNG 1

Thất thân rượu – [ĐAM MỸ] THẤT THÂN RƯỢU – CHƯƠNG 2

Thất thân rượu – [ĐAM MỸ] THẤT THÂN RƯỢU – CHƯƠNG 3

Thất thân rượu – [ĐAM MỸ] THẤT THÂN RƯỢU – CHƯƠNG 4

Thất thân rượu – [ĐAM MỸ] THẤT THÂN RƯỢU – CHƯƠNG 5

Thất thân rượu – [ĐAM MỸ] THẤT THÂN RƯỢU – CHƯƠNG 6

Thất thân rượu – [ĐAM MỸ] THẤT THÂN RƯỢU – CHƯƠNG 7

Thất thân rượu – [ĐAM MỸ] THẤT THÂN RƯỢU – CHƯƠNG 8

Thất thân rượu – [ĐAM MỸ] THẤT THÂN RƯỢU – CHƯƠNG 9

Thất thân rượu – [ĐAM MỸ] THẤT THÂN RƯỢU – CHƯƠNG 10

Thất thân rượu – [ĐAM MỸ] THẤT THÂN RƯỢU – CHƯƠNG 11

Thất thân rượu – [ĐAM MỸ] THẤT THÂN RƯỢU – CHƯƠNG 12

Thất thân rượu – [ĐAM MỸ] THẤT THÂN RƯỢU – CHƯƠNG 13

Thất thân rượu – [ĐAM MỸ] THẤT THÂN RƯỢU – CHƯƠNG 14

Thất thân rượu – [ĐAM MỸ] THẤT THÂN RƯỢU – CHƯƠNG 15

Thất thân rượu – [ĐAM MỸ] THẤT THÂN RƯỢU – CHƯƠNG 16

Thất thân rượu – [ĐAM MỸ] THẤT THÂN RƯỢU – CHƯƠNG 17

Thất thân rượu – [ĐAM MỸ] THẤT THÂN RƯỢU – CHƯƠNG 18

Thất thân rượu – [ĐAM MỸ] THẤT THÂN RƯỢU – CHƯƠNG 19

SHARE
Previous articleThất thân rượu - [ĐAM MỸ] THẤT THÂN RƯỢU – CHƯƠNG 19
Next articleTra gặp đối thủ - TGĐT – VĂN ÁN

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI