Áp đảo na chích thụ

0
35

ÁP ĐẢO NA CHÍCH THỤ

Tác giả : Man Đầu Hãm Bao Tử

Thể loại : Hào môn thế gia, mập hợp (make love), thiên tác chi hòa, sủng văn, He

Editor : Tiểu Thất, Hồng Hạc

Nguồn: winnietangmin.wordpress.com

Tình trạng bản gốc : hoàn

Tình trạng edit : hoàn

VĂN ÁN

Hàn Thư Duệ đã từng bởi vì yêu mến anh rể của mình, sau đó tại hôn lễ của chị gái vội vàng rời nhà trốn đi.

Chỉ là không quyền không thế cũng không phải dễ lăn lộn gì, hết lần này tới lần khác còn gặp phải một người có khí thế, thể lực cũng rất tốt Sói.

Trên thân thể bị áp bách là một phương diện, nhưng là càng quá phận chính là cái đầu Sói này còn rất biết ghen, bịp bợm chồng chất.

PS: nhẹ nhõm hướng, sủng nịch phong… Đương nhiên không ngừng bị áp đảo cũng là sủng ái ╮(╯_╰)╭

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 1

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 2 : VÀO Ở

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 3 : QUẢN GIA

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 4 : MẬP MỜ

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 5 : CÔNG TÁC

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 6 : THÂN PHẬN

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 7 : NGHĨ…LẠI

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 8 : ĐUỔI VIỆC

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 9 : PHÒNG BỆNH

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 10 : ĐỐI TƯỢNG

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 11 : XEM MẮT

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 12 : LÀM RÕ

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 13 : XẤU HỔ

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 14 : BÁNH BAO

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 15 : Ở CHUNG

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 16

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 17 : SUỐI NƯỚC NÓNG

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 18 : DƯỠNG THÀNH

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 19 : QUẦN BƠI

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 20 : THEO ĐUỔI

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 21 : NẾM THỬ

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 22 : KIẾM TIỀN

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 23 : TÌNH THƯƠNG

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 24

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 25 : CHÂM NGÒI

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 26 : CHIẾN TRANH LẠNH

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 27 : NHÂN VẬT MỚI

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 28 : NÓI BẬY

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 29 : MÁNH KHÓE

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 30 : THĂM BỆNH

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 31 : BẤ T CẨN

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 32

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 33 : CÔNG TÁC

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 34 : GẶP LẠI

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 35 + 36

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 37 : DỌN BÃI

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 38 : TIẾU TƯỞNG

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 39 : HỘ THỰC

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 40 : LĂN

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 41 : HAI NGƯỜI

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 42 : ĐỔI MỚI

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 43 : NỮ NHÂN

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 44 : ĐỔI MỚI

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 45 : YẾN HỘI

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 46 : CON RỂ

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 47

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 48

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 49

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 50

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 51+52+53+54+55

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 56-57+58+59+60

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 61+62+63+64

Áp đảo na chích thụ – [ADNCT] CHƯƠNG 65 : PHIÊN NGOẠI (END)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI