(Convert) Mỗi ngày sư tôn đều giả làm khí linh

0
90
Tên truyện[Khoái xuyên] Mỗi ngày sư tôn đều giả làm khí linh – 2
Tác giảLâm Tiên Sinh
Độ dàiChính văn: 114 chương.Phiên ngoại: 3 chương.
Thể loại1V1

Phúc hắc sư tôn công vs mỗi ngày đều tại giống như tưởng sư tôn đồ đệ thụ

Nội dung nhãn mác: Nhanh xuyên điềm văn

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Lý Sưởng ┃ vai phụ: Vân Lam ┃ cái khác: Sư tôn

Văn chương loại hình: Nguyên sang – thuần ái – lịch sử tưởng tượng – ái tình

Tác phẩm phong cách: Thoải mái

Tương ứng hệ liệt:

Văn chương tiến độ: Đã hoàn thành

Văn chương số chữ: 373878 chữ

Hoàng cực thế giới

Nguồn convertKho tàng đam mỹ – fanfic
NoteComment đề cử edit nếu thấy truyện hay nhé. Yêu nhiều XD~

 

Văn án

Có một cái tu sĩ

Hắn chiếm được một cái Thần khí

Khí linh hỏi hắn có muốn hay không thành thần? Hắn nói muốn

Vì vậy hắn thành —— thần —— côn

Lý Sưởng: Khí linh ngươi đi ra ta bảo đảm không đánh chết ngươi!

Khí linh: Nghiệt đồ!

#818 cái kia mỗi ngày đều đang giả bộ khí linh sư tôn đại nhân #


 

CHƯƠNG 1: THỨ SÁU THẾ GIỚI 1

CHƯƠNG 2: THỨ SÁU THẾ GIỚI 2

CHƯƠNG 3: THỨ SÁU THẾ GIỚI 3

CHƯƠNG 4: THỨ SÁU THẾ GIỚI 4

CHƯƠNG 5: THỨ SÁU THẾ GIỚI 5

CHƯƠNG 6: THỨ SÁU THẾ GIỚI 6

CHƯƠNG 7: THỨ SÁU THẾ GIỚI 7

CHƯƠNG 8: THỨ SÁU THẾ GIỚI 8

CHƯƠNG 9: THỨ SÁU THẾ GIỚI 9

CHƯƠNG 10: THỨ SÁU THẾ GIỚI 10

CHƯƠNG 11: THỨ SÁU THẾ GIỚI 11

CHƯƠNG 12: CÁI THỨ BẢY THẾ GIỚI 1

CHƯƠNG 13: CÁI THỨ BẢY THẾ GIỚI 2

CHƯƠNG 14: CÁI THỨ BẢY THẾ GIỚI 3

CHƯƠNG 15: CÁI THỨ BẢY THẾ GIỚI 4

CHƯƠNG 16: CÁI THỨ BẢY THẾ GIỚI 5

CHƯƠNG 17: CÁI THỨ BẢY THẾ GIỚI 6

CHƯƠNG 18: CÁI THỨ BẢY THẾ GIỚI 7

CHƯƠNG 19: CÁI THỨ BẢY THẾ GIỚI 8

CHƯƠNG 20: CÁI THỨ BẢY THẾ GIỚI 9

CHƯƠNG 21: CÁI THỨ BẢY THẾ GIỚI 10

CHƯƠNG 22: CÁI THỨ BẢY THẾ GIỚI 11

CHƯƠNG 23: CÁI THỨ BẢY THẾ GIỚI 12

CHƯƠNG 24: CÁI THỨ BẢY THẾ GIỚI 13

CHƯƠNG 25: CÁI THỨ BẢY THẾ GIỚI 14

CHƯƠNG 26: THỨ TÁM CÁI THẾ GIỚI 1

CHƯƠNG 27: THỨ TÁM CÁI THẾ GIỚI 2

CHƯƠNG 28: THỨ TÁM CÁI THẾ GIỚI 3

CHƯƠNG 29: THỨ TÁM CÁI THẾ GIỚI 4

CHƯƠNG 30: THỨ TÁM CÁI THẾ GIỚI 5

CHƯƠNG 31: THỨ TÁM CÁI THẾ GIỚI 6

CHƯƠNG 32: THỨ TÁM CÁI THẾ GIỚI 7

CHƯƠNG 33: THỨ TÁM CÁI THẾ GIỚI 8

CHƯƠNG 34: THỨ TÁM CÁI THẾ GIỚI 9

CHƯƠNG 35: THỨ TÁM CÁI THẾ GIỚI 10

CHƯƠNG 36: THỨ TÁM CÁI THẾ GIỚI 11

CHƯƠNG 37: THỨ TÁM CÁI THẾ GIỚI 12

CHƯƠNG 38: THỨ TÁM CÁI THẾ GIỚI 13

CHƯƠNG 39: THỨ TÁM CÁI THẾ GIỚI 14

CHƯƠNG 40: THỨ TÁM CÁI THẾ GIỚI 15

CHƯƠNG 41: THỨ CHÍN CÁI THẾ GIỚI 1

CHƯƠNG 42: THỨ CHÍN CÁI THẾ GIỚI 2

CHƯƠNG 43: THỨ CHÍN CÁI THẾ GIỚI 3

CHƯƠNG 44: THỨ CHÍN CÁI THẾ GIỚI 4

CHƯƠNG 45: THỨ CHÍN CÁI THẾ GIỚI 5

CHƯƠNG 46: THỨ CHÍN CÁI THẾ GIỚI 6

CHƯƠNG 47: THỨ CHÍN CÁI THẾ GIỚI 7

CHƯƠNG 48: THỨ CHÍN CÁI THẾ GIỚI 8

CHƯƠNG 49: THỨ CHÍN CÁI THẾ GIỚI 9

CHƯƠNG 50: THỨ CHÍN CÁI THẾ GIỚI 10

CHƯƠNG 51: THỨ CHÍN CÁI THẾ GIỚI 11

CHƯƠNG 52: THỨ CHÍN CÁI THẾ GIỚI 12

CHƯƠNG 53: THỨ CHÍN CÁI THẾ GIỚI 13

CHƯƠNG 54: THỨ CHÍN CÁI THẾ GIỚI 14

CHƯƠNG 55: THỨ CHÍN CÁI THẾ GIỚI 15

CHƯƠNG 56: THỨ CHÍN CÁI THẾ GIỚI 16

CHƯƠNG 57: THỨ CHÍN CÁI THẾ GIỚI 17

CHƯƠNG 58: THỨ CHÍN CÁI THẾ GIỚI 18

CHƯƠNG 59: THỨ MƯỜI CÁI THẾ GIỚI

CHƯƠNG 60: THỨ MƯỜI CÁI THẾ GIỚI 2

CHƯƠNG 61: THỨ MƯỜI CÁI THẾ GIỚI 3

CHƯƠNG 62: THỨ MƯỜI CÁI THẾ GIỚI 4

CHƯƠNG 63: THỨ MƯỜI CÁI THẾ GIỚI 5

CHƯƠNG 64: THỨ MƯỜI CÁI THẾ GIỚI 6

CHƯƠNG 65: THỨ MƯỜI CÁI THẾ GIỚI 7

CHƯƠNG 66: THỨ MƯỜI CÁI THẾ GIỚI 8

CHƯƠNG 67: THỨ MƯỜI CÁI THẾ GIỚI 9

CHƯƠNG 68: THỨ MƯỜI CÁI THẾ GIỚI 10

CHƯƠNG 69: THỨ MƯỜI CÁI THẾ GIỚI 11

CHƯƠNG 70: THỨ MƯỜI CÁI THẾ GIỚI 12

CHƯƠNG 71: THỨ MƯỜI CÁI THẾ GIỚI 13

CHƯƠNG 72: THỨ MƯỜI CÁI THẾ GIỚI 15

CHƯƠNG 73: THỨ MƯỜI CÁI THẾ GIỚI 15

CHƯƠNG 74: THỨ MƯỜI CÁI THẾ GIỚI 16

CHƯƠNG 75: THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI 1

CHƯƠNG 76: THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI 2

CHƯƠNG 77: THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI 3

CHƯƠNG 78: THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI 4

CHƯƠNG 79: THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI 5

CHƯƠNG 80: THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI 6

CHƯƠNG 81: THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI 7

CHƯƠNG 82: THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI 8

CHƯƠNG 83: THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI 9

CHƯƠNG 84: THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI 10

CHƯƠNG 85: THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI 11

CHƯƠNG 86: THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI 12

CHƯƠNG 87: THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI 13

CHƯƠNG 88: THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI 14

CHƯƠNG 89: THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI 15

CHƯƠNG 90: THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI 16

CHƯƠNG 91: THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI 17

CHƯƠNG 92: THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI 18

CHƯƠNG 93: THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI 19

CHƯƠNG 94: THỨ MƯỜI MỘT THẾ GIỚI 20

CHƯƠNG 95: THỨ MƯỜI HAI CÁI THẾ GIỚI 1

CHƯƠNG 96: THỨ MƯỜI HAI CÁI THẾ GIỚI 2

CHƯƠNG 97: THỨ MƯỜI HAI CÁI THẾ GIỚI 3

CHƯƠNG 98: THỨ MƯỜI HAI CÁI THẾ GIỚI 4

CHƯƠNG 99: THỨ MƯỜI HAI CÁI THẾ GIỚI 5

CHƯƠNG 100: THỨ MƯỜI HAI CÁI THẾ GIỚI 6

CHƯƠNG 101: THỨ MƯỜI HAI CÁI THẾ GIỚI 7

CHƯƠNG 102: THỨ MƯỜI HAI CÁI THẾ GIỚI 8

CHƯƠNG 103: THỨ MƯỜI HAI CÁI THẾ GIỚI 9

CHƯƠNG 104: THỨ MƯỜI HAI CÁI THẾ GIỚI 10

CHƯƠNG 105: THỨ MƯỜI HAI CÁI THẾ GIỚI 11

CHƯƠNG 106: TU CHÂN GIỚI 1

CHƯƠNG 107: TU CHÂN GIỚI 2

CHƯƠNG 108: TU CHÂN GIỚI 3

CHƯƠNG 109: TU CHÂN GIỚI 4

CHƯƠNG 110: TU CHÂN GIỚI 5

CHƯƠNG 111: TU CHÂN GIỚI 6

CHƯƠNG 112: TU CHÂN GIỚI 7

CHƯƠNG 113: TU CHÂN GIỚI 8

CHƯƠNG 114: TU CHÂN GIỚI 9

CHƯƠNG 115: PHIÊN NGOẠI 1

CHƯƠNG 116: PHIÊN NGOẠI 2

CHƯƠNG 117: PHIÊN NGOẠI 3

 

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI