(Convert) Nhân vật phản diện vừa đáng yêu vừa mê người

0
48
Tên truyện[Khoái xuyên] Nhân vật phản diện vừa đáng yêu vừa mê người
Tác giảThương Tự Mặc
Độ dàiChính văn: 54 chương.Phiên ngoại: 0 chương.
Thể loạiNội dung nhãn mác: Nhanh xuyên điềm văn xuyên qua thời không

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Ninh Thư Nghiêu ┃ vai phụ: Phương Quý Trạch ┃ cái khác: Nhanh xuyên, điềm văn

Nguồn convertKho tàng đam mỹ – fanfic
NoteComment đề cử edit nếu thấy truyện hay nhé. Yêu nhiều XD~

 

Văn án:

Tô sảng khoái ngọt nhanh xuyên.

Ta đi qua dài nhất con đường, chính là ngươi hệ thống bài võ.

Chính tông ngốc bạch ngọt, không ngọt không cần tiền w

Không ăn khớp, mò mẫm nhạt, tác giả não động thường thường rất lớn, e rằng kết cục hữu thần xoay ngược lại.

Nỗ lực bảo trì ngày càng, nuôi mập đảng có thể đâm hạ thu gom o(* ̄▽ ̄*)ゞ

Cùng biên tập thương lượng một chút, văn này thứ sáu tuần này, cũng chính là đôi mươi một cùng ngày hội đi vào v lạp, cùng ngày hội canh ba, cảm ơn mọi người một đường tới nay ủng hộ và yêu thích, ta sẽ càng thêm nỗ lực ~☆ đạo văn thỉnh hạ thủ lưu tình, cách ba chương vận chuyển _(:з)∠)_


 

CHƯƠNG 1: TRỌNG SINH VÒNG GIẢI TRÍ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN 〔 MỘT 〕

CHƯƠNG 2: TRỌNG SINH VÒNG GIẢI TRÍ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN 〔 NHỊ 〕

CHƯƠNG 3: TRỌNG SINH VÒNG GIẢI TRÍ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN 〔 TAM 〕

CHƯƠNG 4: TRỌNG SINH VÒNG GIẢI TRÍ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN 〔 TỨ 〕

CHƯƠNG 5: TRỌNG SINH VÒNG GIẢI TRÍ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN 〔 NĂM 〕

CHƯƠNG 6: TRỌNG SINH VÒNG GIẢI TRÍ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN 〔 SÁU 〕

CHƯƠNG 7: TRỌNG SINH VÒNG GIẢI TRÍ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN 〔 BẢY 〕

CHƯƠNG 8: TRỌNG SINH VÒNG GIẢI TRÍ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN 〔 TÁM 〕

CHƯƠNG 9: TRỌNG SINH VÒNG GIẢI TRÍ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN 〔 CHÍN 〕

CHƯƠNG 10: TRỌNG SINH VÒNG GIẢI TRÍ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN 〔 MƯỜI 〕

CHƯƠNG 11: TRỌNG SINH VÒNG GIẢI TRÍ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN 〔 MƯỜI MỘT 〕

CHƯƠNG 12: TRỌNG SINH VÒNG GIẢI TRÍ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN 〔 XONG 〕

CHƯƠNG 13: CỔ ĐẠI ĐOẠT VỊ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN 〔 MỘT 〕

CHƯƠNG 14: CỔ ĐẠI ĐOẠT VỊ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN 〔 NHỊ 〕

CHƯƠNG 15: CỔ ĐẠI ĐOẠT VỊ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN 〔 TAM 〕

CHƯƠNG 16: CỔ ĐẠI ĐOẠT VỊ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN 〔 TỨ 〕

CHƯƠNG 17: CỔ ĐẠI CUNG ĐÌNH NHÂN VẬT PHẢN DIỆN 〔 NĂM 〕

CHƯƠNG 18: CỔ ĐẠI CUNG ĐÌNH NHÂN VẬT PHẢN DIỆN 〔 SÁU 〕

CHƯƠNG 19: CỔ ĐẠI ĐOẠT VỊ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN 〔 BẢY 〕

CHƯƠNG 20: CỔ ĐẠI ĐOẠT VỊ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN 〔 XONG 〕

CHƯƠNG 21: TRỞ VỀ ĐẾ QUỐC NGUYÊN SOÁI 〔 MỘT 〕

CHƯƠNG 22: TRỞ VỀ ĐẾ QUỐC NGUYÊN SOÁI 〔 NHỊ 〕

CHƯƠNG 23: TRỞ VỀ ĐẾ QUỐC NGUYÊN SOÁI (TAM)

CHƯƠNG 24: TRỞ VỀ ĐẾ QUỐC NGUYÊN SOÁI (TỨ)

CHƯƠNG 25: TRỞ VỀ ĐẾ QUỐC NGUYÊN SOÁI (NĂM)

CHƯƠNG 26: TRỞ VỀ ĐẾ QUỐC NGUYÊN SOÁI 〔 SÁU 〕

CHƯƠNG 27: TRỞ VỀ ĐẾ QUỐC NGUYÊN SOÁI 〔 BẢY 〕

CHƯƠNG 28: TRỞ VỀ ĐẾ QUỐC NGUYÊN SOÁI 〔 TÁM 〕

CHƯƠNG 29: TRỞ VỀ ĐẾ QUỐC NGUYÊN SOÁI 〔 CHÍN 〕

CHƯƠNG 30: TRỞ VỀ ĐẾ QUỐC NGUYÊN SOÁI 〔 MƯỜI 〕

CHƯƠNG 31: TRỞ VỀ ĐẾ QUỐC NGUYÊN SOÁI (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 32. TRỞ VỀ ĐẾ QUỐC NGUYÊN SOÁI (MƯỜI HAI)

CHƯƠNG 33. TRỞ VỀ ĐẾ QUỐC NGUYÊN SOÁI (MƯỜI BA)

CHƯƠNG 34. TRỞ VỀ ĐẾ QUỐC NGUYÊN SOÁI

CHƯƠNG 35: GIÓ NỔI MÂY VẦN GIANG HỒ GIẤC MỘNG (MỘT)

CHƯƠNG 36. GIÓ NỔI MÂY VẦN GIANG HỒ GIẤC MỘNG (NHỊ)

CHƯƠNG 37. GIÓ NỔI MÂY VẦN GIANG HỒ GIẤC MỘNG (TAM)

CHƯƠNG 38. GIÓ NỔI MÂY VẦN GIANG HỒ GIẤC MỘNG (TỨ)

CHƯƠNG 39. GIÓ NỔI MÂY VẦN GIANG HỒ GIẤC MỘNG (NĂM)

CHƯƠNG 40. GIÓ NỔI MÂY VẦN GIANG HỒ GIẤC MỘNG (SÁU)

CHƯƠNG 41. GIÓ NỔI MÂY VẦN GIANG HỒ GIẤC MỘNG (BẢY)

CHƯƠNG 43. GIÓ NỔI MÂY VẦN GIANG HỒ GIẤC MỘNG (CHÍN)

CHƯƠNG 44. GIÓ NỔI MÂY VẦN GIANG HỒ GIẤC MỘNG (MƯỜI)

CHƯƠNG 45. GIÓ NỔI MÂY VẦN GIANG HỒ GIẤC MỘNG (XONG)

CHƯƠNG 46. GÌ VÌ TRƯỜNG SINH?

CHƯƠNG 47. GÌ VÌ TRƯỜNG SINH? (NHỊ)

CHƯƠNG 48. GÌ VÌ TRƯỜNG SINH? (TAM)

CHƯƠNG 49. GÌ VÌ TRƯỜNG SINH? (TỨ)

CHƯƠNG 50: GÌ VÌ TRƯỜNG SINH? (NĂM)+(SÁU)

CHƯƠNG 51: GÌ VÌ TRƯỜNG SINH? (BẢY)

CHƯƠNG 52. GÌ VÌ TRƯỜNG SINH? (TÁM)

CHƯƠNG 53. GÌ VÌ TRƯỜNG SINH? (XONG)

CHƯƠNG 54. KẾT CỤC

 

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI