(Convert) Ký lục chịu khổ của sư huynh cao lãnh

0
60
Tên truyệnKý lục chịu khổ của sư huynh cao lãnh
Cao lãnh sư huynh thụ nan ký
Tác giảLililicat
Độ dàiChính văn: 111 chương.Phiên ngoại: 0 chương.
Thể loạiTiên hiệp tu chân, tàn tật gãy chân sư huynh công, trọng sinh, chủ công
Nguồn convertKho tàng đam mỹ – fanfic
NoteComment đề cử edit nếu thấy truyện hay nhé. Yêu nhiều XD~

 

Văn án

Văn trọng sinh. Cổ đại tu tiên. Cũng có thể gọi là đùa giỡn bên trong nhị sư huynh kỳ huyễn phiêu lưu.

Cao lãnh mà muốn ăn đòn gãy chân tiên tử công manh ngược lữ trình.

Sư huynh trọng sinh từng tới đi xoay chuyển càn khôn, ngăn cản bi kịch.

Sư huynh cùng sư đệ cp.

Sư huynh là công.

Chính là như vậy.

Nội dung nhãn mác: Tiên hiệp tu chân

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Lý Hạc Thần, Lăng Hàn ┃ cái khác: Tàn tật gãy chân công, chi giả, ghế lăn, trọng sinh


 

CHƯƠNG 1: GẶP GIÁNG

CHƯƠNG 2: GẶP GIÁNG

CHƯƠNG 3: GẶP GIÁNG

CHƯƠNG 4: GẶP GIÁNG

CHƯƠNG 5: GẶP GIÁNG

CHƯƠNG 6: GẶP GIÁNG

CHƯƠNG 7: GẶP GIÁNG

CHƯƠNG 8: GẶP GIÁNG

CHƯƠNG 9: GẶP GIÁNG

CHƯƠNG 10: GẶP GIÁNG

CHƯƠNG 11: CON TIN

CHƯƠNG 12: CON TIN

CHƯƠNG 13: CON TIN

CHƯƠNG 14: CON TIN

CHƯƠNG 15: CON TIN

CHƯƠNG 16: CON TIN

CHƯƠNG 17: CON TIN

CHƯƠNG 18: CON TIN

CHƯƠNG 19: QUỶ QUYỆT

CHƯƠNG 20: QUỶ QUYỆT

CHƯƠNG 21: QUỶ QUYỆT

CHƯƠNG 22: TỐ HỒI

CHƯƠNG 23: TỐ HỒI

CHƯƠNG 24: TỐ HỒI

CHƯƠNG 25: TỐ HỒI

CHƯƠNG 26: TỐ HỒI

CHƯƠNG 27: TỐ HỒI

CHƯƠNG 28: TỐ HỒI

CHƯƠNG 29: TỐ HỒI

CHƯƠNG 30: TỐ HỒI

CHƯƠNG 31: TỐ HỒI

CHƯƠNG 32: TỐ HỒI

CHƯƠNG 33: TỐ HỒI

CHƯƠNG 34: TỐ HỒI

CHƯƠNG 35: TỐ HỒI

CHƯƠNG 36: BÍ MẬT

CHƯƠNG 37: BÍ MẬT

CHƯƠNG 38: BÍ MẬT

CHƯƠNG 39: BÍ MẬT

CHƯƠNG 40: BÍ MẬT

CHƯƠNG 41: BÍ MẬT

CHƯƠNG 42: BÍ MẬT

CHƯƠNG 43: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 44: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 45: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 46: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 47: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 48: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 49: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 50: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 51: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 52: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 53: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 54: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 55: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 56: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 57: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 58: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 59: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 60: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 61: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 62: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 63: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 64: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 65: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 66: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 67: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 68: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 69: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 70: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 71: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 72: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 73: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 74: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 75: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 76: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 77: LUẬN KIẾM

CHƯƠNG 78: KIẾM CÂU ĐỐ

CHƯƠNG 79: KIẾM CÂU ĐỐ

CHƯƠNG 80: KIẾM CÂU ĐỐ

CHƯƠNG 81: KIẾM CÂU ĐỐ

CHƯƠNG 82: KIẾM CÂU ĐỐ

CHƯƠNG 83: KIẾM CÂU ĐỐ

CHƯƠNG 84: KIẾM CÂU ĐỐ

CHƯƠNG 85: KIẾM CÂU ĐỐ

CHƯƠNG 86: KIẾM CÂU ĐỐ

CHƯƠNG 87: KIẾM CÂU ĐỐ

CHƯƠNG 88: KIẾM CÂU ĐỐ

CHƯƠNG 89: KIẾM CÂU ĐỐ

CHƯƠNG 90: KIẾM CÂU ĐỐ

CHƯƠNG 91: KIẾM CÂU ĐỐ

CHƯƠNG 92: KIẾM CÂU ĐỐ

CHƯƠNG 93: KIẾM CÂU ĐỐ

CHƯƠNG 94: KIẾM CÂU ĐỐ

CHƯƠNG 95: MA ĐỒ ĐAM MÊ TUNG

CHƯƠNG 96: MA ĐỒ ĐAM MÊ TUNG

CHƯƠNG 97: MA ĐỒ ĐAM MÊ TUNG

CHƯƠNG 98: MA ĐỒ ĐAM MÊ TUNG

CHƯƠNG 99: MA ĐỒ ĐAM MÊ TUNG

CHƯƠNG 100: MA ĐỒ ĐAM MÊ TUNG

CHƯƠNG 101: MA ĐỒ ĐAM MÊ TUNG

CHƯƠNG 102: MA ĐỒ ĐAM MÊ TUNG

CHƯƠNG 103: MA ĐỒ ĐAM MÊ TUNG

CHƯƠNG 104: MA ĐỒ ĐAM MÊ TUNG

CHƯƠNG 105: MA ĐỒ ĐAM MÊ TUNG

CHƯƠNG 106: MA ĐỒ ĐAM MÊ TUNG

CHƯƠNG 107: VƯƠNG PHỦ PHONG VÂN

CHƯƠNG 108: VƯƠNG PHỦ PHONG VÂN

CHƯƠNG 109: VƯƠNG PHỦ PHONG VÂN

CHƯƠNG 110: VƯƠNG PHỦ PHONG VÂN

CHƯƠNG 111: ĐẠI KẾT CỤC

 

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI