(Convert) Luôn có tình địch muốn theo đuổi tôi (Phần 2)

0
63
Tên truyệnLuôn có tình địch muốn theo đuổi tôi (Phần 2)
Tổng hữu tình địch tưởng yếu công lược ngã (Phần 2)
Tác giảTiểu Miêu Bất Ái Khiếu
Độ dàiChính văn: 85 chương.Phiên ngoại: 0 chương.
Thể loạiSảng văn, làm mất mặt, nhanh xuyên, ông trời tác hợp cho, vạn nhân mê thụ x sủng thê cuồng ma công
Nguồn convertKho tàng đam mỹ – fanfic
NoteLink phần 1 (edit)

 

Văn án:

Cấp thế giới ảnh đế Lê Hi vinh quang một đời, chưa bao giờ diễn quá vai phụ, có thể làm nhân sinh người thắng cuộc không muốn chết sau lại bị Chủ thần trói chặt nam xứng hệ thống,

Xuyên qua mỗi cái thế giới thay này đó trở thành vạn nhân mê vai chính trên đường thân công đá kê chân, cuối cùng còn bị vô tình xoá bỏ nam xứng hoàn thành nguyện vọng.

Nghịch tập, làm mất mặt, ngược tra, báo thù

Cho dù là nam xứng, hắn cũng phải diễn xuất nam chủ hào quang. +

1V1++ chủ thụ ++ vạn nhân mê thụ vs có thể bá đạo có thể cao lãnh có thể tà mị có thể phúc hắc có thể trung khuyển khả nhân thê sủng thê cuồng ma công

Tô tô tô, lôi lôi lôi, tác giả thụ khống thời kì cuối không có cách nào cứu vớt, tuyệt không ngược thụ +

Nội dung nhãn mác: Sảng văn làm mất mặt nhanh xuyên ông trời tác hợp cho

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Lê Hi ┃ vai phụ: ┃ cái khác:


 

CHƯƠNG 1: THẾ GIỚI TU CHÂN LÀM MẤT MẶT VẠN NHÂN MÊ TIỂU MỊ OA CÔNG (1)

CHƯƠNG 2: THẾ GIỚI TU CHÂN LÀM MẤT MẶT VẠN NHÂN MÊ TIỂU MỊ OA CÔNG (2)

CHƯƠNG 3: TU THÂN THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT VẠN NHÂN MÊ TIỂU MỊ OA CÔNG (3)

CHƯƠNG 4: THẾ GIỚI TU CHÂN LÀM MẤT MẶT VẠN NHÂN MÊ TIỂU MỊ OA CÔNG (4)

CHƯƠNG 5: TU THÂN THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT VẠN NHÂN MÊ TIỂU MỊ OA CUNG (5)

CHƯƠNG 6: TU THÂN THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT VẠN NHÂN MÊ TIỂU MỊ OA CÔNG (6)

CHƯƠNG 7: THẾ GIỚI TU CHÂN LÀM MẤT MẶT VẠN NHÂN MÊ TIỂU MỊ OA CÔNG (7)

CHƯƠNG 8: THẾ GIỚI TU CHÂN LÀM MẤT MẶT VẠN NHÂN MÊ TIỂU MỊ OA CÔNG (8)

CHƯƠNG 9: NGỰ THÚ THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT CÂY CỎ NGỰA GIỐNG NAM CHỦ (1)

CHƯƠNG 10: NGỰ THÚ THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT CÂY CỎ NGỰA GIỐNG NAM CHỦ (2)

CHƯƠNG 11: NGỰ THÚ THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT CÂY CỎ NGỰA GIỐNG NAM CHỦ (3)

CHƯƠNG 12: NGỰ THÚ THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT CÂY CỎ NGỰA GIỐNG NAM CHỦ (4)

CHƯƠNG 13: NGỰ THÚ THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT CÂY CỎ NGỰA GIỐNG NAM CHỦ (5)

CHƯƠNG 14: NGỰ THÚ THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT CÂY CỎ NGỰA GIỐNG NAM CHỦ (6)

CHƯƠNG 15: NGỰ THÚ THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT CÂY CỎ NGỰA GIỐNG NAM CHỦ (7)

CHƯƠNG 16: NGỰ THÚ THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT CÂY CỎ NGỰA GIỐNG NAM CHỦ (8)

CHƯƠNG 17: NGỰ THÚ THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT CÂY CỎ NGỰA GIỐNG NAM CHỦ (9)

CHƯƠNG 18: NGỰ THÚ THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT CÂY CỎ NGỰA GIỐNG NAM CHỦ (10)

CHƯƠNG 19: NGỰ THÚ THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT CÂY CỎ NGỰA GIỐNG NAM CHỦ (11)

CHƯƠNG 20: NGỰ THÚ THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT CÂY CỎ NGỰA GIỐNG NAM CHỦ (12)

CHƯƠNG 21: NGỰ THÚ THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT CÂY CỎ NGỰA GIỐNG NAM CHỦ (13)

CHƯƠNG 22: NGỰ THÚ THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT CÂY CỎ NGỰA GIỐNG NAM CHỦ (14)

CHƯƠNG 23: NGỰ THÚ THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT CÂY CỎ NGỰA GIỐNG NAM CHỦ (15)

CHƯƠNG 24: HÀO MÔN THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT TRA CÔNG DẪN BÓNG CHẠY TIỆN THỤ (1)

CHƯƠNG 25: HÀO MÔN THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT TRA CÔNG DẪN BÓNG CHẠY TIỆN THỤ (2)

CHƯƠNG 26: HÀO MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT TRA CÔNG DẪN BÓNG CHẠY TIỆN THỤ (3)

CHƯƠNG 27: HÀO MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT TRA CÔNG DẪN BÓNG CHẠY TIỆN THỤ (4)

CHƯƠNG 28: HÀO MÔN THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT TRA CÔNG DẪN BÓNG CHẠY TIỆN THỤ (5)

CHƯƠNG 29: HÀO MÔN THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT TRA CÔNG DẪN BÓNG CHẠY TIỆN THỤ (6)

CHƯƠNG 30: HÀO MÔN THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT TRA CÔNG DẪN BÓNG CHẠY TIỆN THỤ (7)

CHƯƠNG 31: HÀO MÔN THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT TRA CÔNG DẪN BÓNG CHẠY TIỆN THỤ (8)

CHƯƠNG 32: HÀO MÔN THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT TRA CÔNG DẪN BÓNG CHẠY TIỆN THỤ (9)

CHƯƠNG 33: HÀO MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT TRA CÔNG DẪN BÓNG CHẠY TIỆN THỤ (10)

CHƯƠNG 34: HÀO MÔN THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT TRA CÔNG DẪN BÓNG CHẠY TIỆN THỤ (11)

CHƯƠNG 35: HÀO MÔN THẾ GIỚI LÀM MẤT MẶT TRA CÔNG DẪN BÓNG CHẠY TIỆN THỤ (12)

CHƯƠNG 36: VÒNG GIẢI TRÍ LÀM MẤT MẶT ÔM TRÊN ĐÙI VỊ PHƯỢNG HOÀNG NAM ẢNH ĐẾ (1)

CHƯƠNG 37: VÒNG GIẢI TRÍ LÀM MẤT MẶT ÔM TRÊN ĐÙI VỊ PHƯỢNG HOÀNG NAM ẢNH ĐẾ (2)

CHƯƠNG 38: VÒNG GIẢI TRÍ LÀM MẤT MẶT ÔM TRÊN ĐÙI VỊ PHƯỢNG HOÀNG NAM ẢNH ĐẾ (3)

CHƯƠNG 39: VÒNG GIẢI TRÍ LÀM MẤT MẶT ÔM TRÊN ĐÙI VỊ PHƯỢNG HOÀNG NAM ẢNH ĐẾ (4)

CHƯƠNG 40: VÒNG GIẢI TRÍ LÀM MẤT MẶT ÔM TRÊN ĐÙI VỊ PHƯỢNG HOÀNG NAM ẢNH ĐẾ (5)

CHƯƠNG 41: VÒNG GIẢI TRÍ LÀM MẤT MẶT ÔM CÁI ĐÙI LỚN PHƯỢNG HOÀNG NAM ẢNH ĐẾ (6)

CHƯƠNG 42: VÒNG GIẢI TRÍ LÀM MẤT MẶT ÔM TRÊN ĐÙI VỊ PHƯỢNG HOÀNG NAM ẢNH ĐẾ (7)

CHƯƠNG 43: VÒNG GIẢI TRÍ LÀM MẤT MẶT ÔM TRÊN ĐÙI VỊ PHƯỢNG HOÀNG NAM ẢNH ĐẾ (8)

CHƯƠNG 44: VÒNG GIẢI TRÍ LÀM MẤT MẶT ÔM TRÊN ĐÙI VỊ PHƯỢNG HOÀNG NAM ẢNH ĐẾ (9)

CHƯƠNG 45: VÒNG GIẢI TRÍ LÀM MẤT MẶT ÔM TRÊN ĐÙI VỊ PHƯỢNG HOÀNG NAM ẢNH ĐẾ (10)

CHƯƠNG 46: VÒNG GIẢI TRÍ LÀM MẤT MẶT ÔM TRÊN ĐÙI VỊ PHƯỢNG HOÀNG NAM ẢNH ĐẾ (11)

CHƯƠNG 47: VÒNG GIẢI TRÍ LÀM MẤT MẶT ÔM TRÊN ĐÙI VỊ PHƯỢNG HOÀNG NAM ẢNH ĐẾ (12)

CHƯƠNG 48: VÒNG GIẢI TRÍ LÀM MẤT MẶT ÔM TRÊN ĐÙI VỊ PHƯỢNG HOÀNG NAM ẢNH ĐẾ (12)

CHƯƠNG 49: VÒNG GIẢI TRÍ LÀM MẤT MẶT ÔM CÁI ĐÙI LỚN CHƯA PHƯỢNG HOÀNG NAM ẢNH ĐẾ (13)

CHƯƠNG 50: VÒNG GIẢI TRÍ LÀM MẤT MẶT ÔM TRÊN ĐÙI VỊ PHƯỢNG HOÀNG NAM ẢNH ĐẾ (14)

CHƯƠNG 51: VÒNG GIẢI TRÍ LÀM MẤT MẶT ÔM TRÊN ĐÙI VỊ PHƯỢNG HOÀNG NAM ẢNH ĐẾ (15)

CHƯƠNG 52: VÒNG GIẢI TRÍ LÀM MẤT MẶT ÔM TRÊN ĐÙI VỊ PHƯỢNG HOÀNG NAM ẢNH ĐẾ (16)

CHƯƠNG 53: VÒNG GIẢI TRÍ LÀM MẤT MẶT ÔM TRÊN ĐÙI VỊ PHƯỢNG HOÀNG NAM ẢNH ĐẾ (17)

CHƯƠNG 54: VÒNG GIẢI TRÍ LÀM MẤT MẶT ÔM TRÊN ĐÙI VỊ PHƯỢNG HOÀNG NAM ẢNH ĐẾ (18)

CHƯƠNG 55: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (1)

CHƯƠNG 56: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (2)

CHƯƠNG 57: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (3)

CHƯƠNG 58: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (4)

CHƯƠNG 59: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (5)

CHƯƠNG 60: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (6)

CHƯƠNG 61: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (7)

CHƯƠNG 62: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (8)

CHƯƠNG 63: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (9)

CHƯƠNG 64: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (10)

CHƯƠNG 65: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (11)

CHƯƠNG 66: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (12)

CHƯƠNG 67: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (13)

CHƯƠNG 68: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (14)

CHƯƠNG 69: PHIÊN NGOẠI 1

CHƯƠNG 70: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (15)

CHƯƠNG 71: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (16)

CHƯƠNG 72: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (17)

PHIÊN NGOẠI: TRƯỜNG HỌC

CHƯƠNG 73: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (18)

CHƯƠNG 74: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (19)

CHƯƠNG 75: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (20)

CHƯƠNG 76: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (21)

CHƯƠNG 77: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (22)

CHƯƠNG 78: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (23)

CHƯƠNG 79: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (24)

CHƯƠNG 80: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (25)

CHƯƠNG 81: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (26)

CHƯƠNG 82: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (27)

CHƯƠNG 83: HẦU MÔN THẾ GIA LÀM MẤT MẶT CON RIÊNG NAM HẬU (28)

CHƯƠNG 84: KẾT THÚC

 

SHARE
Previous article(Convert) Luôn có tình địch muốn theo đuổi tôi (Phần 2) - CHƯƠNG 84: KẾT THÚC
Next article(Convert) Làm mèo thật tốt - CHƯƠNG 1:

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI