(Convert) Ngoài vòng pháp luật đồ

0
13
Tên truyện Ngoài vòng pháp luật đồ
Pháp ngoại chi đồ
Tác giả Tạp Bỉ Khâu
Độ dài Chính văn: 14 chương. Phiên ngoại: 0 chương.
Thể loại Hiện đại đô thị
Nguồn convert Kho tàng đam mỹ – fanfic
Note Comment đề cử edit nếu thấy truyện hay nhé. Yêu nhiều XD~

 

Giới thiệu tóm tắt

 

Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Bàn luận làm sao nhượng một cái tra công quỳ trên mặt đất xướng chinh phục.

 

Không tưởng bối cảnh.

 


 

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

 

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI